Ashita no Joe

Attack No.1 (1970)

Attack No.1: Namida no Kaiten Receive

Attack No.1: Namida no Sekai Senshuken